Populaire examens voor ITIL®

IT-servicemanagement moet in organisaties alomvattend worden beheerd, te veel bedrijven beheren hun IT-services met afzonderlijke teams: een die ontwikkelt en creëert en een andere, die deze beheert en onderhoudt. Dit is niet langer geschikt voor de hedendaagse industrieën, waardoor er kwetsbaarheid en kansen ontstaan om te falen. IT-servicemanagement is de taak van een serviceprovider: met andere woorden, je moet je klanten kennen, weten wat ze nodig hebben en wat je voor ze kan doen.

Populaire examens voor PRINCE2®

Organisaties moeten verandering omarmen en uitvoeren: dit is onvermijdelijk vanwege toenemende druk van de vraag van de klant, technologie, aandeelhouder verwachtingen en wetgeving. De behoeften van het bedrijfsleven in de 21e eeuw zijn dramatisch veranderd. Nu is snelheid van essentieel belang. Organisaties moeten weten hoe goed hun methoden voorverandering en verbetering – portfolio’s, programma’s en projecten – presteren: zijn ze in overeenstemming met de doelstellingen en ondersteunen ze het bedrijf bij het nemen van de juiste beslissingen? Zijn ze de juiste investeringen en leveren ze effectief waarde en verandering?

Populaire examens voor Agility, DevOps & Lean

De Agile-filosofie heeft ertoe geleid, dat we een staat van “wendbaarheid” hebben bereikt, dat wil zeggen een staat van hoge reactiviteit, snelheid en vermogen om zich aan te passen aan een organisatie. Dit zorgt voor een snelle reactie op veranderingen in de organisatie. Het helpt de dynamische kenmerken van bedrijfsprocessen en helpt bij het managen van de veranderende eisen van de projecten.

Populaire examens voor Business & Service Management

Business Intelligence (BI) omvat de strategieën en technologieën, die door ondernemingen worden gebruikt voor de analyse van bedrijfsinformatie. BI-technologieën geven een historisch, actueel en voorspellend beeld van de bedrijfsvoering. BI-technologieën kunnen grote hoeveelheden gestructureerde en soms ongestructureerde gegevens verwerken om te helpen bij het identificeren, ontwikkelen en anderszins creëren van nieuwe strategische zakelijke kansen. Ze zijn bedoeld om deze grote gegevens gemakkelijk te kunnen interpreteren. Het identificeren van nieuwe kansen en het implementeren van een effectieve strategie op basis van inzichten kan bedrijven een competitief marktvoordeel en stabiliteit op lange termijn bieden.

Populaire examens voor Data Protection & Security

Informatie beveiligingbeheermanagement, risicomanagement en compliance zijn drie gerelateerde facetten, die ervoor moeten zorgen dat een organisatie haar doelstellingen op betrouwbare wijze realiseert, onzekerheid aanpakt en integer handelt. Het informatie beveiligingsbeheersysteem staat voor het verzamelen van alle met elkaar verbonden/in wisselwerking staande informatie beveiligingselementen van een organisatie om ervoor te zorgen dat beleid, procedures en doelstellingen kunnen worden opgesteld, geïmplementeerd, gecommuniceerd en geëvalueerd om de algehele informatiebeveiliging van een organisatie beter te kunnen garanderen. Risicomanagement is het voorspellen en managen van risico’s, die de organisatie kunnen hinderen bij het betrouwbaar bereiken van haar doelstellingen onder onzekerheid. Compliance heeft betrekking op het naleven van de gemandateerde grenzen (wet- en regelgeving) en vrijwillige grenzen (bedrijfsbeleid, procedures, etc.).

Populaire examens voor Technologies & Software

In dit tijdperk van onmetelijke rekenkracht en technologische innovatie komen we snel in de buurt van een overbelasting van informatie en innovatie! Tech Savvy speelt hierop in en omarmt relevante technologie en verbetert actief zijn/haar vaardigheden door middel van informeel en formeel leren. “Core Skills” voor de Tech Savvy: Productiviteit, Samenwerking, The Cloud, Platforms, Apps & Gadgets, Hardware & AV Equip, Privacy & Security, Communicatie, Beheer van vergaderingen en agenda’s, Tijdmanagement. “Critical Specialty Skills”: Social Media, Consumententechnologie, Database Management, Digitale Marketing, Project Management.

Populaire examens voor Microsoft

Historically, Microsoft has created certifications for their business products. However, over the past couple years Microsoft shifted its certification focus to job roles, particularly job roles in the Microsoft Cloud Platform ecosystem.
The new role-based certifications are grouped into buckets, creating four pathways:
1.Apps and Infrastructure
2.Data and AI
3.Modern Workplace
4.Business Apps
We offer self-study packages based on Microsoft Official Curriculum materials in combination with the lab environment on our JaHou Learn on Demand Portal.

Meer Microsoft


Career Path

Career Path certificeringen helpen professionals om te werken aan een specifieke rol of set van vaardigheden. Ze zijn er in twee verschillende varianten.

  1. De Generalist certificeringen zijn ideaal voor professionals, aan het begin van hun carrière, die hun kennis willen verbreden en een T-shaped professional willen worden.
  2. De Specialist certificeringen zijn ideaal voor de meer ervaren professionals, die een pad willen volgen, dat hen zal leiden naar een specifieke senior rol.

AMBI e-CF®

De naam AMBI heeft een nieuwe betekenis gekregen: Academic Management, Business and ICT. In het volledige programma worden 34 competenties uit het Europeese e-Competence Framework afgedekt. In de basismodules maak je kennis met de absolute grondbeginselen van de ICT. Daarna kun je je verder specialiseren of doorstromen naar een HBO bachelor opleiding. Ook professionals die al in de ICT werken zonder diploma, maar toch een diploma willen halen om zo hun competenties aan te tonen, zouden goed van start kunnen gaan met AMBI e-CF.


PRINCE2 Agile® AEO logo
itil-no-border
prince2_no-banner-logo
bisl_breed
asl_breed

ITIL® / PRINCE® / PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo ™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The ITIL® / PRINCE2® / PRINCE2 Agile® Accredited Examination Institute logo is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. ASL® / BiSL® is a registered trade mark of ASL BiSL Foundation. JaHou is a reseller of Courseware from Pink Elephant B.V. and Van Haren Learning Solutions.The ITIL®, PRINCE2® en PRINCE2 Agile® courses on this page are offered by Pink Elephant B.V. ATO of AXELOS Limited.