Het EXIN AMBI e-CF® Infrastructure examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling naar de applicaties en de IT- infrastructuur. Dit zijn competenties die van een IT’er gevraagd mogen worden.

Hierbij moet aangesloten worden bij internationale IT-competenties en beroepsprofielen. Dit is vertaald in een drietal basisexamens die zich ieder richten op steeds een ander systeem waarmee een IT’er te maken krijgt. Het AMBII basisexamen richt zich op het infrastructureel systeem.

Examenonderwerpen:

 • Het infrastructureel systeem
  • Inzicht in IT-infrastructuur
 • Netwerken, internet en datacommunicatie
  • Begrippen bij netwerken, internet en datacommunicatie
 • Gebruik van de data infrastructuur
  • Principes van data infrastructuur
 • Beheer en exploitatie
  • Principes van beheer, exploitatie en beveiliging
 • Documentatie
  • Principes van IT documentatie

Examendetails:

 • Examenduur: 90 minuten
 • Aantal vragen: 50 meerkeuzevragen
 • Cesuur: 66% (33 van de 50)
 • Open boek: Nee
 • Electronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
 • On-line

Op dit examen is het Reglement voor de examens van EXIN van toepassing.

Toelating:

Er zijn geen toelatingseisen, maar kandidaten wordt geadviseerd een training te volgen.
Het betreft een examen op EQF 5 niveau en op e-CF 2 niveau.

e-Competence Framework:

The mapping of this certificate against the e-Competence Framework(e-CF) according to EXIN.AMBI e-CF schema

                                                                                                           

Het betreft in dit examen voorbereiding op de volgende competenties uit het e-CF:

 • A6 Ontwerp van applicaties
 • B1 Applicatieontwikkeling
 • B3 Testen
 • B4 Oplossingen implementeren
 • B5 Vervaardigen van documentatie
 • B6 Systems Engineering
 • C1 Gebruikersondersteuning
 • C3 Dienstverlening
 • C4 Probleemmanagement
 • D10 Informatie- en kennismanagement
 • E8 Informatiebeveiligingsmanagement

Voor meer informatie kunt u het aanvraagformulier invullen.

 Aanvraagformulier

 

 

Uw Mobiele Examen Center!