Het EXIN AMBI e-CF® Business Processes examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling kunnen maken naar de applicaties en IT infrastructuur. Dit zijn competenties die van een IT’er gevraagd mogen worden.

Hierbij moet aangesloten worden bij internationale IT-competenties en beroepsprofielen. Dit is vertaald in een drietal basisexamens, die zich ieder richten op steeds een ander systeem, waarmee een IT’er te maken krijgt. Het AMBBP basisexamen richt zich op bedrijfsprocessen.

Examenonderwerpen:

 • Bedrijfsprocessen en organisaties
  • Inzicht in bedrijfsprocessen en de principes van organisaties
 • De plaats en rol van IT 
  • Plaats en rol van IT in de maatschappij en organisaties
 • Strategie en sourcing
  • Strategie en sourcing in organisaties
 • Management en besluitvorming
  • Management en besluitvorming in organisaties
 • Communicatie in organisaties
  • Communicatieprincipes in organisaties
 • Projectmatig werken
  • Projectmatig werken

Examendetails:

 • Examenduur: 90 minuten
 • Aantal vragen: 50 meerkeuzevragen
 • Cesuur: 66% (33 van de 50)
 • Open boek: Nee
 • Electronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
 • On-line

Op dit examen is het Reglement voor de examens van EXIN van toepassing.

Toelating:

Er zijn geen toelatingseisen, maar kandidaten wordt geadviseerd een training te volgen.
Het betreft een examen op EQF 5 niveau en op e-CF 2 niveau.

e-Competence Framework:

The mapping of this certificate against the e-Competence Framework(e-CF) according to EXIN.

AMBI e-CF schema

                                                                        

 Het betreft in dit examen voorbereiding op de volgende competenties uit het e-CF:

 • A2. Service Level Management
 • A3. Ontwikkelen van bedrijfsplannen
 • A4. Product- of serviceplanning
 • D4. Inkoop
 • D5. Maken van offertes
 • D7. Verkoopmanagement
 • D8. Contractmanagement
 • D10. Informatie- en kennismanagement
 • E2. Project- en portfoliomanagement
 • E3. Risicomanagement
 • E4. Relatiemanagement
 • E5. Procesverbetering
 • E6. ICT-kwaliteitsmanagement
 • E7. Management van (organisatie)verandering
 • E8. Informatiebeveiligingsmanagement 

Voor meer informatie kunt u het aanvraagformulier invullen.

 Aanvraagformulier

 

 

Uw Mobiele Examen Center!