Het EXIN AMBI e-CF® Applications examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling naar de applicaties en de IT- infrastructuur. Dit zijn competenties die van een IT’er gevraagd mogen worden.

Hierbij moet aangesloten worden bij internationale IT-competenties en beroepsprofielen. Dit is vertaald in een drietal basisexamens, die zich ieder richten op steeds een ander systeem, waarmee een IT’er te maken krijgt. Het AMBIA basisexamen richt zich op informatiesystemen.

Examenonderwerpen:

 • Informatiesystemen
  • Kennen en inzicht hebben in het concept informatiesysteem
  • Elementen van informatiesysteem kunnen specificeren
 • Randvoorwaarden aan informatiesystemen
  • Randvoorwaarde kennen en beveiligingsmaatregelen toepassen
 • Analyse, structureren en modelleren
  • Principes kennen van analyse, structureren en modelleren
 • Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen
  • Kennis van en inzicht hebben in ontwikkelen van informatiesystemen
 • Beheer en exploitatie van informatiesystemen
  • Elementen van informatiesysteem kunnen specificeren

Examendetails:

 • Examenduur: 90 minuten
 • Aantal vragen: 50 meerkeuzevragen
 • Cesuur: 66% (33 van de 50)
 • Open boek: Nee
 • Electronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
 • On-line

Op dit examen is het Reglement voor de examens van EXIN van toepassing.

Toelating:

Er zijn geen toelatingseisen, maar kandidaten wordt geadviseerd een training te volgen.
Het betreft een examen op EQF 5 niveau en op e-CF 2 niveau.

e-Competence Framework:

The mapping of this certificate against the e-Competence Framework(e-CF) according to EXIN.

 AMBI e-CF schema

                                   AMBI e-CF

Het betreft in dit examen voorbereiding op de volgende competenties uit het e-CF:

 • A5 Ontwerpen van architectuur
 • A6 Ontwerp van applicaties
 • A8 Duurzame ontwikkeling
 • B1 Applicatie ontwikkeling
 • B2 Component integratie
 • B3 Testen
 • B4 Oplossingen implementeren
 • B6 Systems engineering
 • C1 Gebruikersondersteuning
 • C2 Ondersteunen van wijzigingen
 • C3 Dienstverlening
 • E8 Informatiebeveiligingsmanagement

Voor meer informatie kunt u het aanvraagformulier invullen.

Aanvraagformulier

 

 

Uw Mobiele Examen Center!